Élő történelem

FEJRE ÁLLT TÖRTÉNELEM

Mi  mi is történt valójában 1917 november 7-én?

Az tudnunk kell, hogy ők maguk is csak jó tíz év múlva kezdték nagy októberi szocialista forradalomnak nevezni, mert valójában egy erőszakos kommunista hatalomátvétel volt, amit részben a német titkosszolgálat, részben néhány amerikai bank pénzelt. Már nem a cári rendet, hanem a polgári kormányt döntötték meg, mely 1917 tavaszán eltávolította a cárt.

A németek célja az volt, hogy meggyengítsék háborús ellenfelük hátországát. Felbéreltek néhány orosz emigránst, akik akár „a sátánnal is szövetkezni képesek” csakhogy hatalomra jussanak. Ezek vezetője volt Lenin, egy kivégzett terrorista testvére, akit a személyes bosszú is hajtott. Ám mire őt becsempészték az országba, már nem a cár volt hatalmon.

Közben Oroszország sok gyarmati országa kiáltotta ki az önállóságát, mint Ukrajna, Észtország, Finnország, Lengyelország és a kaukázusi népek. Ezek közül később a vörös terror többet újra leigázott. A zűrzavaros orosz viszonyok közepette érdekes módon visszatért a száműzetésből az a Sztálinnak nevezett Dzugasvili, akit egykor lopás miatt kicsaptak a papi szemináriumból, s bosszúból az egyház legnagyobb ellensége lett. (A lopásról, mint tudjuk, nem nagyon szokott le, s részese volt szabadságunk elrablásának is !) Ekkor még a Pravda c. lap főszerkesztőjeként tervezgette vezéri szerepét. És hazatért a Trockij fedőnevű Bronstein is a New York-i East Side-ról, ahol szabadkőműves páholyok tagjai közt kapott olyan kiképzést, hogy odahaza hamarosan parancsnoka lesz annak a Vörös Gárdának, mellyel kíméletlenül „megtisztítja” az utat Lenin előtt, aki nyílt szavazás útján még saját pártjában sem tudott többséget szerezni.

Lenin hajthatatlan marad terveit illetően, azért ellenzői elhagyják a tanácskozást (később Trockij emberei végeznek velük), s így nincs akadálya, hogy a hatalomátvételről döntsenek. November 7-én már tulajdonképpen semmi komoly nem történt. Kerenszkij kormánya rég elhagyta Szentpétervárt, a Téli Palotát csak néhány beijedt tizenéves kadét őrzi, akik rögtön megadták magukat. Semmi sem igaz azokból a harcokból, küzdelmekből, amitől negyven évig bűzlött a történelem oktatása minálunk. (Igaz, hogy még manapság is van benne bőven légszennyező anyag !) Az Auróra matrózai részegek voltak, és talán el sem durrantották azt az ágyút, amit még most is fényesre lakkoznak a hazugságokkal átvert turisták és agymosott honpolgárok számára. Sztálin pedig aznap bent sem járt a Szmolnijban (a szovjetek parancsnokságán), de később több tucat festmény készült arról, amint Lenin háta mögött állva mintha az egészet irányítaná… Ezek már akkor is hazudnak, amikor kérdeznek! – oktatott ki egy bölcs öreg a nyolcvanas években a kommunizmus mibenlétéről. S nem tévedett. A lényeges (és rettenetes), ami ezután kezdődött !

A fasisztánál is kegyetlenebb terror és diktatúra. Elfogják és mind egy szálig bestiális módon lemészárolják a cári családot. Lenin utasítására mind a négy lányt és a tizenéves fiút is. Ha nem marad örökös, ha nincsenek nemesek, akkor bárki megkaparinthatja az orosz földeket.

Egyszer, 1919-ben ugyan rendeztek szabad választásokat, de mivel azt nem Leninék nyerték, ezért az eredményt eltussolták , a valódi győzteseket kivégezték, és a Szovjetunió történetében soha többé nem voltak ilyen „elővigyázatlanok”.

Bevezették az egypártrendszert, és csak erre lehetett „szavazni” (érdekes módon, bár nem volt miből, de választásnak nevezték). Miért volt minderre szükség, és kinek az érdekét szolgálta? Miért engedték ezt a nagyhatalmak? Sajnos a választ kevés könyvben találjuk csupán, ám egy kis logikával megérthetjük. Ez is a világuralomért folytatott harc része.

A pénzügyi monopóliumok jól kitervelt játszmája azért, hogy legyengítsék az ellenállást, kikapcsolják az államok és nemzetek immunrendszerét, hogy adóssá és fizetésképtelenné tegyék az ellenfelet. A fasizmus és kommunizmus gerjesztésével két nem kívánatos európai hatalmat löktek a züllés útjára: Németországot és Oroszországot ( a Monarchiát már Trianonban elrendezték!). Majd ezeket szépen egymásnak ugrasztották és jól elvéreztették, és a végén odaültek a békéltető és területosztó asztalhoz. Nekünk Kelet-Európában az volt a tragédiánk, hogy a szovjetek zsákmánya lettünk, és a háború után a keleti térfelet meghagyták mumusnak, hogy legyen miért emelni évente az amerikai hadikiadást, és működtetni százmilliárdos hasznokkal a fegyvergyárakat.

Aztán keletet is eladósították, és amikor azt hittük, hogy megtörtént e rendszerváltás, akkor csak benyújtották a számlát, az roppantotta össze maga alatt a rendszert, és az utóbbi másfél évtizedben ahhoz kibiceltünk, hogy miként vásárolják fel a nyugati bankok a gyárainkat, földjeinket, nemzeti hagyományainkat, szabadságunkat és függetlenségünket a milliomos szocialisták és a bankár liberálisok közreműködésével.

Olyan ez, mint amikor két focicsapat más-más néven, de egyazon tulajdonos kezében van. A játékosok tapossák egymást, a szurkolók verekednek, s közben akárki győz, a haszon ugyanabba a zsebbe folyik be, míg a balekok tömege véres arccal, betört fejjel, éhesen keres egy kocsmát, mert ezt már józanon nem lehet elviselni…

A kommunizmus összeomlott, mint egy kártyavár, s akik lent voltak, azok alatta maradtak, akik fent voltak, most megint rajtunk röhögnek. Ha engedjük még bambán bámulva az egészet… Gondolom, önöket nem így tanították eddig a történések megértésére !

 

A szocializmus felbomlott, de mi történt azután?

A szocializmus felbomlott, de neveltjei demokratának öltözve még a korábbi pusztításnál is nagyobbra képesek. Erre figyelmeztetett közel száz éve József Attila, hogy akinek NINCS (mert elvették tőle vagy mert meg sem kaphatta) családi köteléke, gondoskodó otthona, hite, hazája, nemzeti közösséghez kapcsoló és megtartó szülőföldje, sem emberi társa, szerelme, és aki már biológiai létében is veszélybe kerül, az hiába született tiszta szívű embernek, mert a gonosz szándéknak lesz kiszolgáltatva, amiben erény a rablás és gyilkolás, de a pusztulás követi azt.

„Halált hozó fű terem gyönyörűszép szívemen.”

Ez az igazi kárhozat. Nem a sorstalanság (mert az a kifejezés csupán blöff), hanem a hontalanság, az otthontalanság, a szeretetnélküliség, az Isten nélküli tévelygés az , amely a kilátástalan nincstelenséggel megtetézve felébreszti az apokalipszis lovait. Akkor hiába siránkozunk már, hogy nem ezt akartuk. Lehet megbocsátás, lehet engesztelődés, de a bűnös magatartás és cselekedet bűn marad. Semmi bűnre nincs mentség.

A Magyar nép 1956-ban megkisérelte visszaszerezni szabadságát és becsületét, de a ma is élő vezetőink részvételével isnét vérbe fojtották, majd manipulálva nemzetünket, ma is ők vezetik ezt az országot!

Tudatos, ill. tudományos módszerekkel befolyásolták a népet, úgy, hogy aki ma meghallja az 56-ot, égnek áll a haja!

Pedig a történelmünk ismerete nélkül, amit át kell adni gyermekeinknek, nem élhet tovább ez a nemzet!

A iskolai történelem könyvek hamissága miatt, teljesen másképp él bennünk az elmúlt 50 év, mint ahogy valójában történtek a dolgok.

Itt az ideje, hogy a valós történetét megismerje mindenki az elmúlt időszaknak.

 

Soha nem látott videók az 1956-os eseményekről!

Horn Gyula Magyarország volt Miniszter elnöke: Önként lépett be a karhatalomba, majd részt vett a forradalom leverésében.

 

Az összes videót megnézheted az Élő történelem oldalon!

Új idők, manipulált hatalom megtartása.

Amikor az 1988-as Párt vezetők az MDF akkori vezetőivel megkötötték a külön alkut, a népvagyont a Szocialisták kezelhetik, a "rendszerváltás" utáni kormányzást pedig megkapja az MDF!

Így fordulhatott elő, hogy a szüleink, nagyszüleink által megtermelt népvagyon szépen átmentődött az akkori nómenklatúra kezébe. Ma a leggazdagabb Magyar, az akkori Iparügyi Miniszter Kapolyai László, mai is országgyülési képviselő! A hatalmat pedig balekká téve egy feltörekvő KISZ titkárt, átadták a mai vezetőknek.

Akiről így vallanak a valamikori társai:Gyurcsány a Pécsi Egyetemen.

Egyetemista társak beszélnek az ott töltött évekről.


Élő történelem oldalon!

Majd kellett egy nép, aki legitimmé teszi a hatalmat! Jól tükrözi ez a felvétel azt a réteget, akik felhatalmazást adtak a jelenlegi politikához: a választók. A szavazók!

A Miniszterelnök néhány éve Nagy Imre sírjánál azt kérdezte(akit a ma is hatalomban levő elvtársai, a folytonosság, a kirekesztés és az emberi szabadságjogok jegyében 1958-ban elvtársai felakasztották, és arccal lefelé temették el.) : Te mit tennél Imre?

Gyurcsány Ferenc részére Nagy Imre 50 évvel ezelőtt megadta a választ:

" …a helyzetért a felelősséget a maga teljességében a párt vezetésének kell vállalnia. Azt terheli a kizárólagos felelősség, mert…elhibázott politikája, valamint megvalósításának helytelen módszerei és eszközei egyre veszélyesebben aláássák a társadalom normális alapjait… azokat az elveket és szabályokat, amelyeknek tiszteletben tartása és megőrzése nélkül modern emberi társadalom nem állhat fenn…a párt- és állami vezetés esztelensége, politikai vaksága miatt egyre bizonytalanabb, hol tudunk majd megállni. A pártvezetés jelenlegi elhibázott politikája és embertelen módszerei vezettek oda, hogy ma kétségek és bizonytalanságok mardossák a társadalom legszélesebb rétegeit. Akik nyitott szemmel és nyitott füllel járnak, látják és hallják, hogy a kalandorpolitika, mint hajtja kétségbeesésbe a népet, hogy a meghasonlás, mint keríti hatalmába…” az embereket.

Hatalom a már majdnem elfogadott rendőrséget köztörvényes bűnözővé tette!

A Kormány saját fennmaradásáért idős embereket, asszonyokat veretett meg azokkal az emberekkel, akiknek a törvényesség felett kellett volna őrködni. Szemeket lőttek ki, ártatlan nézelődőket vertek agyba főbe, csak azért, mert ott voltak. Ez volt a politikai hatalom legnagyobb jogsértése, és megbocsáthatatlan bűne, amit a nemzet soha nem fog megbocsátani. Kérdezhetnénk, hol volt az ellenzék? Válogatás nélkül verték azokat is, s ráadásúl a nép adójából fizetett, rendőrnek álcázott bűnözők gúnyt űztek megverésükből! Majd a felelősség meghatározásnál, hazudtak, egymást fedezve az egyenruhához nem méltó módon viselkedtek! Ezeket a pillanatokat nem lehet megbocsátani!

Nincsenek ellenzéki erők, akik a helyzetet képesek lennének megoldani?

De vannak. A filmen jól láthatók azok a személyek, akik a pénz és a hatalom vonzása miatt színeváltáson estek át . Itt még egyben volt és megverve az ellenzék!

Fodor Gábor politiai pályafutása során történt színeváltása.

Mert, Fodor Gábor a liberális párt küldöttgyűlésén a közeledésre válaszként (is) három alapfeltételhez kötötte az előrehozott választások megvalósítására a Fideszhez való közeledés lehetőségét.
1./ A Fidesz később nem módosíthatja az alkotmányt,
2./ A Fidesz később nem módosíthatja a választási törvényt
3./ A Fidesz később nem módosíthatja az állampolgárságról szóló törvényt.
Ez a lényeg. Volt-e valaha ehhez hasonló antidemokratikus követelménysor az egyik „helyzetben lévő” párt részéről a magyar történelemben az ország helyzetét segítő változások megakadályozására? Van-e nép a világon, amelyik eltűri ezt a nyílt diktatúrát demokratikus jogai ellen?
Megjegyzés: - az Alkotmányunkat 1949-ben alkotta meg a kommonista hatalom a saját érdekeinek kiszolgálására, mellőzve minden demokratikus alapot. Ez biztosítja most a hitelét vesztett kormányzati és volt koalíciós politikusok hatalomban maradását. Természetesen a volt FIDESZ-es Fodornak hiányozna a húsos fazék melletti habzsolás.

Jelenlegi globalista rendszert kiszolgáló politikusainknak fogalmuk sincs arról, hogy mit és milyen történelmet árulnak el! Ha van fogalmuk róla, akkor majd a történelemnek kell ítéletet miondani cselekedetükről!
Elárult Magyar történelem

Egy lehetőség marad a panaszkodásunkra!

Hova jutott ez a nemzet? Sapkának szólítják a Magyar Koronát, amire még az elmúlt évben katonáink felesküdtek! Ezt a Koronát ki szerették volna tenni a Parlamentből, s több millió forint sikkasztásával megvádolt , a mi adónkból élő cigányok az Őseink megszentségtelínítik azt a zászlót, aminek árnyékában esküdött fel a Kormány, s több százezer Magyar ember védte vérével! Cigány pedig gúnyt űz belőle!

Jogos a panasz Szent István Királyunkhoz!

Már csak az ima segíthet!

 

cikkek  barikad  jogasz  naput dobogo

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.